Praktiserende advokat med kontor i Fyrgata 3, Steinkjer.
Rådgivning innenfor de fleste områder i jussen.

Tlf 948 92 662 / theo@advokattheodretvik.no

Etter å ha tatt juridiske embetseksamen ved Universitetet i Oslo i 1998 har jeg arbeidet i NAV, Forbrukerrådet, Reindriftsforvaltningen og som politiadvokat ved Nord-Trøndelag politidistrikt. Allmennpraktiserende advokat i eget firma fra 1.1.2017.

Jeg har prosedert over 500 saker ved tingretter og lagmannsretter i Norge. Du finner informasjon om de sakstypene som jeg arbeider mest med lengre ned på siden.

Jeg har kontorfellesskap med advokat Rune Østgård, (tlf 905 09 419, rune@advokatostgard.no, www.advokatostgard.no).

Praktisk informasjon

Kontoret ligger 200 meter vest for Amfi-senteret og har felles hovedinngang med Steinkjer Medisinske Senter, i første etasje i Fyrgata 3, på Sørsileiret på Steinkjer. Handicapvennlig adkomst og gratis parkering både foran og bak bygningen.

Se standardvilkår

 • Prisinformasjon

  Timeprisen varierer fra kr 1020,- til 1.700  eks. mva. pr. time.

  Jeg fører timer på alt arbeid som blir utført med saken, herunder for administrative oppgaver som direkte gjelder saken, så som oppretting og avslutning av saken, fakturering mv. Jeg tar betalt for hvert påbegynte 15. minutt. Vanlige utgifter til kontorhold generelt inngår i timeprisen. Gebyr til det offentlige og andre direkte utgifter dekkes ikke av timeprisen. Eventuelle reise- og oppholdsutgifter kommer i tillegg og belastes klient. I enkelte saker ber jeg om innbetaling av forskudd. Se for øvrig de alminnelige vilkårene.

 • Rettsområder

  Jeg tilbyr rådgivning innenfor de fleste områdene i jussen med hovedvekt på:

  • strafferett
  • kontrakter
  • forvaltning
  • eiendom
  • familie
  • arv/skifte
  • trygd/helse